Na ovoj stranici sa zadovoljstvom sa Vama delimo samo neke isečke iz novina koje su pisale o nama, a mi smo ih godinama skupljali i koliko smo uspeli sačuvali. (Napominjemo da cene naših usluga koje se u istima pominju više nisu važeće obzirom da su neki od članaka još sa samog početka našeg rada!)


Bebi servis Dečiji osmeh

Ovde se nalaze i delovi televizijskih emisija u kojima smo gostovali, među kojima ima i onih kada su novinari dolazili kod nas (kao i u domove naših korisnika) kako bi se što bolje informisali o našem radu.