Bebisiterke su osobe koje se brinu o jednom ili više dece u Vašem domu. Njihovim angažovanjem možete očekivati da:

1. u svakom trenutku vode brigu o zdravlju i sigurnosti dece,

2. hrane decu vec pripremljenom ili hranom koju su same spremile (po dogovoru),

3. vode računa o njihovoj čistoći i higijeni,

4. stimulišu fizički i psihički (tj. intelektualni, emotivni i socijalni) razvoj deteta i

5. organizuju i u dogovoru sa Vama sprovode društvene aktivnosti kao što su: odlazak u šetnju, park, u bioskop, pozorište, muzej, zoološki vrt, igraonicu, na izložbu i sl.

Njihov angažman propraćen je materijalom sa opisom i uputstvima psihologa za svaki razvoji period kroz koje Vaše dete prolazi i mogućnostima za rad, igru i edukaciju u tom periodu kako bi se njihov razvoj podsticao i tako optimalno odvijao.

Izborom naših bebi sitera možete biti mirni i uvereni da je Vaše dete U SIGURNIM RUKAMA. Kako posao bebi sitera podrazumeva veliki stepen odgovornosti naše saradnice prethodno prolaze brojne provere:

1. Psihološka provera - Posle inicijalnog intervjua naše saradnice testiraju se baterijom testova ličnosti i sposobnosti koje sprovodi psiholog bebi-servisa DEČIJI OSMEH i takode obavlja intervju sa njima. Cilj ovakve procene jeste eventualno odstranjivanje osoba koje imaju patološke sklonosti kao i što bolji uvid u njihove osobine ličnosti, potencijale i motivaciju za posao bebi-sitera. Na ovaj način biramo bebisiterke koje vole decu i kojima rad sa njima predstavlja zadovoljstvo, imaju pozitivne emocije i toplinu ali su i odgovorne, pouzdane, saradljive, kreativne...

2. Zakonske provere – podrazumevaju potvrdu MUP-a o nekažnjavanju kao i uverenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga ili krivični postupak

3. Zdravstvena provera – uključuje važeću sanitarnu knjižicu, tj. njeno redovno overavanje u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja


Profili naših bebi-sitera su raznoliki i čine ih osobe koje imaju:

- najmanje srednju stručnu spremu i izmedu 21-50 godina starosti

- radno iskustvo i preporuke za posao bebi-sitera ili

- diplomu struke koje obezbeduje poznavanje razvoja dece, kao i praksu u tom poslu (vaspitači, pedagozi, psiholozi, učitelji, profesori različitih predmeta, defektolozi, pedijatrijske sestre, babice, viši fizioterapeuti, medicinske sestre i studenti istih i sličnih usmerenja).

Kada se, nakon sklapanja ugovora sa nama, odlučite kakvu bebisiterku želite za svoje dete (mladu ili stariju, sa odredenim osobinama ili eventualno imate neki poseban zahtev) mi se obavezujemo da Vam u roku od 48 H obezbedimo MINIMUM 2 osobe u tom profilu. U slučaju da, iz bilo kojih razloga želite promenu bebisitera, ili u slučaju njene bolesti, bebi servis DEČIJI OSMEH obezbeduje Vam njenu zamenu u roku od 24 H.